Årets avhandling

Årets avhandling i patologi utses av Svensk Förening för Patologi och presenteras traditionsenligt på Vårmötet.

 

Årets avhandling 2018 är Immune Cell Infiltration and Prognosis in Colorectal Cancer av Agnes Ling.

Ladda ner presentation

Avhandlingen rör immunförsvarets roll för prognosen hos patienter med tjock- och ändtarmscancer. I de olika delstudierna undersöks om överlevnad är kopplad till mängden av olika typer av tumörinfiltrerande T-celler, liksom relationen dem emellan och deras lokalisation inom tumören. Dessutom studeras om där finns eventuella skillnader mellan olika molekylära subgrupper av tjock- och ändtarmscancer. Slutligen så utforskas även möjliga mekanismer som tumören kan använda för att försöka undkomma upptäckt av immunförsvaret.

Agnes Ling är ST-läkare i patologi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Redan under medicinstudierna började hon intressera sig för tumörimmunologi och i professor Richard Palmqvist forskargrupp fick hon som doktorand möjlighet att utforska ämnet närmare.

 

Agnes Ling, Immune Cell Infiltration and Prognosis in Colorectal Cancer
Agnes Ling, "Immune Cell Infiltration and Prognosis in Colorectal Cancer"