Föreläsare

Huvudtalare: Sylvia Asa
Sylvia L. Asa, MD, PhD is an Endocrine Pathologist and Clinician-Scientist who has had a career-long focus on Endocrine Pathology. Her research aims to identify the basis for development of endocrine tumors, to improve diagnostic tests and to identify targets for therapy of those diseases.  She has published over 450 scientific articles, written five books, co-edited five books and contributed more than 100 book chapters on endocrine pathology. She serves on numerous editorial boards of scientific journals and has given over 275 invited lectures.  Dr. Asa was President of the Endocrine Pathology Society (1997–1998) and the US-Canadian Academy of Pathology (2005-6) and has received many awards from national and international scientific organizations.

As head of the largest pathology department in Canada for 15 years, Dr. Asa made innovative changes to the practice of the discipline, with emphasis on subspecialization, molecular diagnostics, biobanking, automation, pathology informatics and digital pathology.  She has emphasized the importance of education and research. To ensure public knowledge of the role of Pathology and maintain a direct connection with patients, Dr. Asa is a consultant to several patient groups.

Keynote speaker NDP: Liron Pantanowitz
Liron Pantanowitz is a Professor of Pathology and Biomedical Informatics at the University of Pittsburgh in the USA. He is the Vice Chair for Pathology Informatics and Director of the Pathology Informatics Fellowship Program and the University of Pittsburgh Medical Center (UPMC). He is also the Director of Cytopathology at UPMC Shadyside. Dr. Pantanowitz is an Editor-in-Chief of the Journal of Pathology Informatics. He is a past president of the Association of Pathology Informatics, serves on the digital pathology committee of the College of American Pathology and he is a member of the Digital Pathology Association board of directors. His is widely published in the field of pathology informatics and his research interests include digital pathology and artificial intelligence.

Agneta Colliander
Agneta Colliander är i dag biträdande verksamhetschef på Laboratoriemedicinska kliniken i Örebro. Har även varit ordförande i IBL under de senaste fem åren. Är biomedicinsk analytiker i sin grundprofession. Kompetensutveckling och inrättande av specialistutbildning för biomedicinska analytiker är de frågor som Agneta varit starkt engagerad i under de sista 10 åren.

Anders Höög
Anders Höög är specialistläkare i klinisk patologi och har ägnat huvuddelen av sin tid åt endokrina tumörer och endokrina under- och överfunktionstillstånd. Som medlem i Vårdprogramsgruppen för thyreoideacancer och anordnare av ST-kurser i thyreoideapatologi är han väl insatt inom området. Huvuddelen av verksamheten är vid Avdelningen för patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna men har även varit verksam vid Avd för patologi, Linköpings Univ sjukhus 2014-2018.

Anna Härfstrand
Anna Härfstrand är utbildad biomedicinsk analytiker och har arbetat 12 år på Klinisk neuropatologi i Lund. Sedan 5 år tillbaka varit verksam som vävnadskoordinator på Vävnadsbanken i Lund.

Anna Porwit
Anna Porwit är professor i patologi, Lund Universitet och veteskaplig sekreterare av Svensk Förening för Patologi.

Anneke van Driel Kulker
Anneke van Driel-Kulker is a certified cytologist, with a PhD from the Technical University of Grenoble (France) on Liquid Based Cytology and computer assisted screening of cervical specimens. She holds a position as cytologist at Pathan in the Netherlands. And functions as consultant and trainer to cytodiagnostic centres (private as well as university related) that apply liquid based cytology specimens and image analytical tools as well as to the cytopathology industry.

Anneli Kraft
Anneli Kraft är Legitimerad Biomedicinsk Analytiker och är laboratorieansvarig för Molekylärpatologi vid Klinisk patologi i Linköping. Hon har ägnat stora delar av sitt snart 30-åriga yrkesliv åt olika molekylära analyser. Under yrkeslivet har hon varit patologin trogen först inom forskning och nu de senaste 20 åren inom klinisk verksamhet.

Ari Riabacke
Ari är Fil. Dr i Beslutsfattande, Civ. Ek och Ek. Mag. i Organisation & Ledarskap och sedan 1999 medlem i Decide Research Group vid Stockholms Universitet. Ari har tidigare arbetat som Head of Business Intelligence på börsnoterat Management- och IT-konsultbolaget och som beslutsexpert på Svensk kärnbränslehantering (SKB). Ari lever som han lär och våren 2017 porträtterades han i programserien När livet vänder (SVT). Ssommaren 2017 var han sommarpratare på finska (Sveriges Radio) och samma år startade han Beslutspodden - tillsammans med sin fru Mona - och podcasten etablerade sig snabbt högt upp på listan över populäraste näringslivspoddar i Sverige.

Arrigo Capitanio
Överläkare i klinisk Patologi på Universitetssjukhuset i Linköping. Subspecialist i lung- och bröstpatologi samt cytopatologi med specialintresse i digital cytologi. Co-editor av ”Eurocytology Project” för cytopatologi utbildning (www.eurocytology.eu).

Christine Nordlander
Christine Nordlander är Biomedicinsk analytiker och har jobbat på Klinisk Patologi i Linköping sedan 2013. För henne har digital patologi alltid varit en del av jobbet och är ett område som är spännande då det utvecklas i rasanden fart. Christine har behörighetsnivå superanvändare av skannrarna.

Christofer Juhlin
Christofer Juhlin är molekylärbiolog och specialistläkare i klinisk patologi med inriktning mot endokrina tumörer, verksam på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Han är docent i experimentell patologi och leder sedan återkomsten från sin postdoktorala period vid Yale University 2013 en forskargrupp vid Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet. Christofers forskning kretsar kring molekylära analyser som hjälpmedel vid diagnostik av endokrina tumörer, framför allt sköldkörtelcancer och binjuretumörer. Christofers forskning har bl.a. bidragit till klinisk implementering av parafibromin och APC som screening-verktyg för malign potential i bisköldkörteltumörer, CYP11B1/2-immunhistokemi vid bedömning av noduli i binjurebark och därtill TERT-promotor-sekvensering vid atypiska follikulära sköldkörteltumörer

CMIV: Johan Kihlberg och Petter Quick
Johan och Petter jobbar båda på CMIV, Universitetssjukhuset i Linköping som röntgensjuksköterskor där Petter ansvar för DT och Johan för MR. CMIV är en forskningsenhet med Linköpings Universitets som huvudman, men drivs i sammarbete med Region Östergötland och andra industripartners.

Deltagare ur Equalis expertgrupp för histologiska tekniker
Carina Ljung, Unilabs patologi Skövde
Enikö Bllixt, Rättsmedicinska enheten i Linköping
Jeanette Karlsmo, patologilab Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Kerstin Löfquist, Unilabs patologi Sunderbyn, Luleå
Padideh Davoodpuor, koordinator, Equalis

Elias Palm
Elias Palm är specialistläkare i rättsmedicin, överläkare och chef för den rättsmedicinska verksamheten i Sverige vid Rättsmedicinalverket.

Elisabet Englund
Elisabet Englund är överläkare och docent i klinisk neuropatologi, har varit verksam sedan 1992 och undervisat läkarstudenter liksom andra studentgrupper lika länge. Utöver neuropatologisk diagnostik gör hon också en hel del arbete med obduktioner - Lund har ett extra stort antal neurofall. EE har sitt forskningsfokus inom demenssjukdomar och stroke, men intresserar sig också för kardiell sjukdom och hjärtstopp.

Erik Hilborn
Doktor i Molekylärbiologi, arbetat med histopatologi sedan 2017 med stort intresse för hur och varför saker fungerar.

Ervin Beka
Specialistläkare inom allmänkirurgi vid US, Linköping.

Gabriella Lillsunde Larsson
Gabriella Lillsunde Larsson är anställd vid Örebro universitet som lektor i biomedicinsk laboratorievetenskap. I sin förenade anställning finns hon även inom region Örebro län, Laboratoriemedicinska kliniken som utbildningssamordnare samt som forskare inom ämnet humant papillomvirus (HPV)-orsakad cancer. Vice ordförande i institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) samt ordförande för internationella kommittén (Vårdförbundet och IBL) när det gäller biomedicinska analytikerfrågor.

Gabrielle Gran
Gabrielle Gran är sjuksköterska och nationell koordinator för CanINCA (cancerregistret på INCA-plattformen) och samordnat cancerregisterarbete inom regionala cancercentrum.

Helén Richard
Helén Richard är Leg Biomedicinsk Analytiker och har jobbat på Klinisk patologi i Linköping sen 1981. Hon har varit med i hela processen, ända från början med Digital patologi i Linköping och är metodansvarig för digitaliseringen på lab.

Henrik Edvardsson
Överläkare, Klinisk patologi, Centralsjukhuset i Karlstad. Sammankallande i KVASTs arbetsgrupp för exfoliativ cytologi. Ordförande i Equalis expertgrupp för cervixcancerprevention.

Henryk Domanski
Docent, överläkare på Skånes Universitetssjukhus med särskild inriktning på cytologi och skelett och mjukdelspatologi. Editor/författare till sex atlas och tre bok kapitlar inom patologi/cytologi. Under flera år sekreterare och viceordförande inom Svensk Förening för Klinisk Cytologi och från 2018 ordförande i European Federation of Cytology Societies.

Inger Hansson
Inger Hansson har föreläst runt om i landet under 25 år och några gånger utomlands. Många uppdrag inom sjukvården men även inom näringslivet, kommuner och idrotten. Vill du veta mera om Inger så går det att läsa på hennes hemsida www.ingerhansson.se

Ingrid Hegg
Ingrid Hegg är en uppskattad och efterfrågad effektivitetskonsult från PB Partners. Ingrid har utbildat och föreläst för chefer och medarbetare i ett flertal olika företag och organisationer. Här får du chansen att ta del av hennes gedigna kunskap och erfarenhet.

Ingrid Norman
Cytodiagnostiker sen slutet av 70-talet och disputerade 2015 i vätskebaserad cervix cytologi. Hon arbetar med cytologisk diagnostik på Karolinska Universitetssjukhuset och är adjungerad Universitetsadjunkt på Karolinska Institutet i Huddinge.

Jalil Hariri
Dr Jalil Hariri is in charge of cytology, gynecological pathology, and research at Sønderborg Hospital, and uses different LBC-systems in his routine work.

Johanna Nordmyr
Johanna Nordmyr är specialist i klinisk patologi och arbetar på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har bl.a. subspecialiserat sig på diagnostik av colorectal cancer. Johanna är också specialist i rättsmedicin och inte minst tillika specialist i kirurgi och har med den bakgrunden erfarenheter från den kliniska sidan om just betydelsen av korrekt omhändertagande och rapportering av colorectala operationspreparat.

Karin Lindman
Patolog med subspecialisering i gynekologisk och perinatal patologi, neuropatologi - framförallt tumörer, cytologi och molekylär patologi. Medicinsk områdesansvarig för den perinatala patologin i Linköping. Forskar inom digital patologi.

Kristin Ivansson
Läkarstudent som gjorde stora delar av studien "BRAF V600E-mutationsanalys i aspirater från tyroidea" som fördjupningsarbete under T6.

Linda Aronsson
Linda Aronsson är Biolog och jobbar som utvecklings- och metodansvarig inom Next Generation Sequencing en av de analystekniker som används inom Molekylärpatologi vid Klinisk patologi i Linköping.

Mef Nilbert
Mef Nilbert är professor i onkologi vid Köpenhamns universitet och forskningschef vid den danska cancerfonden. Hon har tidigare arbetat inom Sveriges regionala cancercentra och är gästprofessor vid Lunds universitet.

Peter Silstrand
Peter Silstrand arbetar som Dödsbohandläggare på Social- och omsorgsförvaltningen, Linköpings Kommun. Bankman som sadlat om från finansbranschen till vanliga människors juridik.

Peter Zier
Peter Zier är föreläsare och lärare i IT-kunskap inom Yh-utbildningen för blivande medicinska sekreterare, Kristianstad.

Richard Rosenquist Brandell
Professor och överläkare i Klinisk genetik, Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset. Director, Diagnostic Development platform, SciLifeLab. Projektledare för GMS.

Stefan Ardell
Stefan Ardell, hälsopedagog inom Region Östergötland. Arbetsområdet är medarbetarna inom Regionen.

Ute Krüger
Ute Krüger är överläkare i klinisk patologi vid Länssjukhuset i Kalmar. Sedan några år tillbaka har hon som ledamot i styrelsen för Svensk Förening för Patologi sammanställt anmälningsfallen till myndigheter gällande patologi, cytologi och obduktion och återkopplat till kollegiet vid årliga möten. Målet har varit att höja kvaliteten på alla nivåer, bland annat genom att identifiera och minimera förekomst av de feltolkningar som kan leda till felaktig diagnos och som eventuellt kan leda till felbehandling.

Zilla Jonsson
Zilla Jonsson är HR-direktör i Region Östergötland och är ansvarig för bland annat det strategiska kompetensförsörjningsarbetet i regionen.

 

Information om fler föreläsare uppdateras löpande!

 

sylvia, asa, md, phd
Dr Sylvia Asa
liron, pantanowitz, dr
Dr Liron Pantanowitz