Posterutställning på Vårmötet 2019

På Vårmötet 2019 i Linköping kommer det att arrangeras en posterutställning, dit alla medlemmar är välkomna att skicka bidrag. Den bästa postern, som utses av SvFPs vetenskapliga kommitté, kommer att sponsras för att resa och ställa ut sin poster vid den Europeiska patologkongressen (ECP) i Nice.

På Vårmötet 2019 i Linköping kommer det att arrangeras en posterutställning, dit alla medlemmar är välkomna att skicka bidrag. Utställningen kommer att vara digital, så att posters kan rotera på skärmarna på lämpliga platser i lokalerna. Den bästa postern kommer att få anmälningsavgiften betald av SvFP  för att resa och ställa ut sin poster vid nästa Europeiska patologkongress, 31:a ECP som hålls i Nice 7-11:e september 2019. Alla bidrag välkomnas och vi ser fram emot ett trevligt och stimulerande utbyte av tankar och resultat. Vinnaren utses av SvFPs vetenskapliga kommitté.

Är du/ni intresserade av att delta?

  1. Kontakta lokalt ansvariga Emma Ström (emma.strom@regionostergotland.se).
  2. Gör en poster i format 90 x 120 cm (stående format). Upplösningen är 1080 x 1920 = stående bild (ju högre upplösning på bild desto bättre). 
  3. Skicka postern som en PDF eller JPEG till Emma Ström. För att delta i utställningen måste postern vara insänd senast onsdag 8:e maj 2019 (ECP har dock tidigare deadline, vg se nästa punkt).
  4. Kom ihåg att anmäla din/er poster till ECP (deadline för abstrakt är 10 April: https://www.esp-congress.org) En förutsättning för beviljat resebidrag är att postern har blivit accepterad av ECPs vetenskapliga kommitté.