ST-kurs

ST-kursen i samband med Vårmötet i Patologi 2019 kommer att ha fokus endokrin patologi och cytologi.

Ansvarig för ST-kursen är Anders Höög, biträdande professor och överläkare vid Karolinska Institutet.

Tisdag 14/5

12:00      Registrering, lunch
13:00      Introduktion, neuroendokrina tumörer (NET), terminologi, Graderingssystem
NET i ventrikeln/ECL-om, NET i tunntarm
14:30      Kaffe
    NET i appendix
NET i colon, rectum
MANEC och MiNEN
Endokrin pancreastumör
Metastaslokaler för NET
17:00      Avslutning för dagen
19:00      Middag

Onsdag 15/5

8:00      Paragangliom och feokromocytom
    Binjurebarkstumörer
9:00      Fikapaus
Andra tumörfynd i binjuren
Parathyreoideatumörer
Merkelcellstumörer
Neuroendokrin tumör i annan lokal
11:30      Avslutning och lunch

 

Anmälan till ST-kursen kommer att öppna 11 februari, och sker via sidan Anmälan.