Kategorier
Okategoriserade

Företagshälsovård i Stockholm som värnar om din personal

Ett företag mår bra av friska och motiverade medarbetare. Att erbjuda regelbundna hälsoundersökningar med företagshälsovård i Stockholm innebär att åtgärder snabbt kan sättas in.

Idag vet vi att förebyggande hälsovård och friskvårdsarbete är en viktig pusselbit i arbetet med att få hälsosamma, välmående medarbetare på en välfungerande arbetsplats. Att som anställd veta att det är möjligt att få komma till en specialist när man inte är på topp är något som betyder mycket. Och det gäller strul med både det psykiska och det fysiska välbefinnandet. Företagshälsovården fyller dessutom en mycket viktig funktion när det gäller att skicka remisser vidare till andra specialistenheter.

Vad innebär företagshälsovård i Stockholm?

Att som företag vara knuten till företagshälsovården innebär att de anställda har rätt till regelbundna hälsokontroller och provtagning. Vid en hälsokontroll tar man upp många olika saker som kan bidra till hur man mår. Det kan till exempel vara stress, sömn, motion, kost, vikt, alkohol med mera. Det kan även finnas tillfällen då man behöver läkarintyg, exempelvis när man ska ta körkort eller behöver få ett tjänstbarhetsintyg utfärdat. Det kan din lokala företagshälsovård hjälpa till med. Hos företagshälsovård i Stockholm går det att komma i kontakt med psykolog och sjukgymnast för att få behandling för specifika problem. För den anställde är det en trygghet att veta att man har rätt till snabb hjälp om något händer. Lika viktiga är de återkommande kontrollerna som visar att allt står rätt till eller om läkarvård behöver sättas in.