Kategorier
Okategoriserade

Lär dig rädda liv med en HLR-utbildning

Vet du hur du ska agera i ett skarpt läge? Hur gör du om en medmänniska plötsligt faller ihop på vägen framför dig och inte andas? De allra flesta har ganska höga tankar om sig själv och tror sig kunna agera på rätt sätt. Det är emellertid en sanning med viss modifikation och allting visar på att kunskap om HLR är något som gör skillnad. Har man genomfört en HLR-Utbildning i Stockholm och har kunskapen färskt i minne så blir det enklare att agera – snabbt och korrekt. Det är då man kan rädda liv. 

I många andra länder så är HLR något som man ställer som krav. Man avsätter tider i skolan, företag är tvungna att anordna utbildningar och exempelvis i Danmark så är kunskap om HLR ett krav för att man ska kunna få ta sitt körkort. I jämförelse med detta så är Sverige ganska eftersatt. Vi som privatpersoner tvingas på egen hand ta tag i saken och anmäla oss till en HLR-Utbildning i Stockholm, eller var vi nu än bor. Som med alla andra saker så blir det ofta si och så med detta. Man vill lära sig – men man har svårt att hitta luckorna i vardagen att avsätta för att lära sig HLR. 

Här kan man emellertid som företag göra skillnad. Genom att anmäla företaget till en HLR-Utbildning i Stockholm så kan man få utbildningen i fråga på plats i de egna lokalerna och där all utrustning – dockor att öva på, hjärtstartare med mera – tas med av företaget man anlitat. Utbildningen delas sedan in i olika moment och totalt så kanske det handlar om att avsätta en arbetsdag för ändamålet. Det handlar om en arbetsdag som sedan kan visa sig rädda liv och som ger en livslång kunskap om hur man de facto ska agera om olyckan är framme. 

Varför är en HLR-utbildning i Stockholm viktig? 

Varje dag så räknar man med att 25 personer i Sverige drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det innebär att 10.000 personer drabbas och detta utanför sjukhus och i det privata livet. Ingen kan heller på förhand veta vem som ska drabbas. Plötsligt hjärtstopp kan ske såväl hos elitidrottare som hos äldre människor. Var man drabbas är avgörande och samma sak gäller för hus snabbt man får hjälp. 

Drabbas man av ett plötsligt hjärtstopp och är ensam så har man tyvärr väldigt dåliga odds för överlevnad på sin sida. Drabbas man av detta och det finns folk som kan larma ambulans så har man större chanser. Drabbas man av ett plötsligt hjärtstopp i ett sällskap där någon kan HLR – ja, då har man betydligt bättre möjligheter att överleva. 

Det som sker vid HLR är att de bröstkompressioner som sker – 30 stycken, fem centimeter ner och med ett tempo motsvarande 120/sekund – imiterar hjärtat och att de inblåsningar som äger rum – två stycken a´ en sekund – i sin tur imiterar lungorna. Detta kommer inte att väcka personen, med det kommer att syresätta alla muskler och viktiga organ i kroppen. När sjukvården sedan får göra sitt jobb så kan den initiala HLR vara det som är avgörande. Därför är det viktigt att göra jobbet och att man aldrig ger upp. Hur hopplöst det än må se ut så får man aldrig sluta. Och: det är alltid bättre att göra någonting och göra fel än att inte göra någonting alls. 

Läs mer på hlrutbildning-stockholm.se

Kategorier
Okategoriserade

Företagshälsovård i Stockholm som värnar om din personal

Ett företag mår bra av friska och motiverade medarbetare. Att erbjuda regelbundna hälsoundersökningar med företagshälsovård i Stockholm innebär att åtgärder snabbt kan sättas in.

Idag vet vi att förebyggande hälsovård och friskvårdsarbete är en viktig pusselbit i arbetet med att få hälsosamma, välmående medarbetare på en välfungerande arbetsplats. Att som anställd veta att det är möjligt att få komma till en specialist när man inte är på topp är något som betyder mycket. Och det gäller strul med både det psykiska och det fysiska välbefinnandet. Företagshälsovården fyller dessutom en mycket viktig funktion när det gäller att skicka remisser vidare till andra specialistenheter.

Vad innebär företagshälsovård i Stockholm?

Att som företag vara knuten till företagshälsovården innebär att de anställda har rätt till regelbundna hälsokontroller och provtagning. Vid en hälsokontroll tar man upp många olika saker som kan bidra till hur man mår. Det kan till exempel vara stress, sömn, motion, kost, vikt, alkohol med mera. Det kan även finnas tillfällen då man behöver läkarintyg, exempelvis när man ska ta körkort eller behöver få ett tjänstbarhetsintyg utfärdat. Det kan din lokala företagshälsovård hjälpa till med. Hos företagshälsovård i Stockholm går det att komma i kontakt med psykolog och sjukgymnast för att få behandling för specifika problem. För den anställde är det en trygghet att veta att man har rätt till snabb hjälp om något händer. Lika viktiga är de återkommande kontrollerna som visar att allt står rätt till eller om läkarvård behöver sättas in.