Välkommen till Vårmötet i Patologi 2019!

15–17 maj 2019
ST-kurs 14–15 maj
Konsert & Kongress, Linköping
Fokus: Endokrin patologi och cytologi

Samarrangeras med Nordic Symposium on Digital Pathology 2019
Logga in som deltagare

Arrangeras av

Möjliggörs av